Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ - Loigiaihay Bài 13: Vai trò, đặc điểm... - Thư viện Bài giảng điện tử - Violet bài 35 vai trò ngành dịch vụ, vai trò của ngành bưu chính viễn thông trong sản xuất và đời sống, ví dụ về vai trò của ngành dịch vụ, vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế, nêu đặc điểm của ngành dịch vụ, vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống, nêu cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ, lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều dịch vụ

+ Phân bố các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào sự phân bố của các đối tượng có nhu cầu...

Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu dưới đây

Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?