Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bảng về một số loại rễ biến dạng

Bảng về một số loại rễ biến dạng

STT Tên cây  Loại rễ Chức năng đối với cây Công dụng đối với người
1 Củ đậu Rễ củ Chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả Thức ăn
2 Cây mắm Rễ thở Lấy oxi cho cây hô hấp Cung cấp gỗ, củi
3 Vạn niên thanh Rễ móc Bám vào trụ, nâng đỡ cây leo lên Cây cảnh
4 Cây tầm gửi Giác mút Giúp cây hút chất dinh dưỡng từ cây khác Làm thuốc                                      Đôi khi phá hoại cây trồng