Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtray-li-a Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ôxtrâylia, giải bài tập địa lý 7 bài 50, bài 50 thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của australia, địa lí lớp 7 bài 50 thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của australia, địa hình ô-xtrây-li-a chia làm mấy khu vực, địa lí 7 bài 51, bài 50 địa lí 7 loigiaihay, viết bài báo cáo về dân cư ôxtrâylia

Bài 1. Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình dưới đây, trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a.

Bài 2. Dựa vào hình 48.1, 50.2, 50.3, nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a.