Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 Thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999 THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 cách nhận xét tháp dân số, bài thực hành địa lớp 9 bài 40, bài thực hành địa 9 bài 37, bài thực hành địa 9 bài 30, bài thực hành địa 9 bài 34, giải hướng dẫn thực hành và làm bài tập địa lí 9, bài thực hành địa 9 bài 10, giải bài tập địa lí 9 bài 5 thực hành

Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 1999.

Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét....

Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội?...