Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4

Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4

 

Bản đồ

 

Tên bản đồ

 

Nôi dung bảnđồ

Phương pháp biểu hiện

Tên phương pháp

Đối tượng thể hiện

Đặc tính của đôi tượng được biểu hiện

Hình

2.2

Công nghiệp điện Việt Nam

Các nhà máy nhiệt điện, thủy điện; đường dây 220kv. 500kv: trạm điện 220kv. 500kv

Kí hiệu

Các nhà máy điện, đường dây, trạm điện

Vị trí, quy mô, cấu trúc, chất lượng

Hình

2.3

Gió và bão ỏ Việt Nam

Chế độ gió (hướng gió. tần suất), bão (hướng di chuyển và tần suất)

Kí hiệu đường chuyển động

Gió. bão

Hưởng di chuyển, tần suất

Hình

2.4

Phân bố dân cư châu Á

Quy mô các đô thị, mật độ dân số 

Kí hiệu, chấm điểm

Dân cư

Quy mô, phân bố