Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren ?

I. CHUẨN BỊ

Dụng cụ : thước eeke, compa, bút chì, tẩy ,giấy a4,sách giáo khoa, vở bài tập, côn có ren 

II. NÔI DUNG

 

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Giống như bài 10 

Làm trên giấy hoặc vở bài tập tại lớp

IV. ĐÁNH GIÁ