Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ - loigiaihay Tài liệu Sự Phân Hóa Lãnh Thổ chọn lọc - TaiLieu Sự phân hóa lãnh thổ ở nước ta - THPT Cộng Hòa Blog

Hãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế - xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ

Vì sao việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng chè lớn nhất nước nhờ những điều kiện thuận lợi:

Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc...

Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông - lâm kết hợp...

Dựa vào bảng 18.1, vẽ biểu đồ cột và nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

Xác định trên hình 17.1 vị trí của các mỏ: than, sắt, mangan, thiếc, bôxít, apatit, đồng, chì, kẽm.

Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Địa lí lớp 9 - SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Bài học xem nhiều