Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Cadasa Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên | Học trực tuyến BÀI 14. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên địa 12, bài 15 địa lí 12, các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, vẽ biểu đồ bài 14 địa lí 12, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, giải pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Nước ta trồng được 0,4 triệu ha rừng, nhưng diện tích rừng tự nhiên.

Sự đa dạng sinh học biểu hiện ở số lượng thành phần loài.

Tác động của con người (khai thác rừng bừa bãi.

Tăng độ che phủ rừng, canh tác đúng kĩ thuật trên đất dốc.