Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phần thứ hai. CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC - Loigiaihay Công Dân Với đạo đức chọn lọc - TaiLieu Học Phần Công Dân Với đạo đức chọn lọc - TaiLieu

Em hãy phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người

Ngày nay, nếu chặt củi, đốn than thì bị dư luận phê phán, cho rằng đó là kẻ phá hoại rừng, là người thiếu ý thức bảo vệ môi trường và cộng đồng. Em giải thích thế nào về việc này?

Hãy lấy một vài ví dụ về hành vi của cá nhân tuy không vi phạm pháp luật nhưng lại trái với những chuẩn mực đạo đức xã hội

Em hãy kể về một tấm gương đạo đức của một cá nhân mà em biết.

Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây:

Trong xã hội ta hiện nay, có một số người sống theo kiểu “Đèn nhà ai nhà nấy rạng”, em có nhận xét gì về cách sống này?

Vì sao người có lương tâm được xã hội đánh giá cao?

Nhân phẩm và danh dự có vai trò như thế nào đối với đạo đức cá nhân? Vì sao những người nghiện ma túy khó giữ được nhân phẩm và danh dự của mình?

Hãy phân biệt tự trọng với tự ái.

Có người cho rằng hạnh phúc là “Cầu được, ước thấy”. Em có đồng ý không? Vì sao?