Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11 Cơ Bản - Sách Toán Giải bài tập Đại số - giải tích 11 nâng cao - Sách Toán Đại số Lớp 11 - Trường Học Trực Tuyến Sài Gòn giải bài tập toán 11 đại số, sách bài tập đại số và giải tích 11, giải bài tập toán 11 nâng cao, giải bài tập toán 11 hình học chương 3, giải bài tập toán 11 hình học, giải bài tập ôn tập chương 3 đại số 11, giải bài tập toán 11 sách giáo khoa cơ bản, giải bài tập toán 11 sách bài tập

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Bài 1. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn

Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số:

Bài 3. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx

Bài 4. Chứng minh rằng

Bài 5. Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx

Bài 6. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Bài 7: Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

Bài 1. Giải các phương trình sau: