Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm những yếu tố tả người và tả cảnh trong hai đoạn trích Truyện Kiều vừa học.

-    Trong đoạn Chị em Thúy Kiều, Nguyễn Du đã sử dụng rất nhiều yếu tố miêu tả, nhất là tả người. Nhằm tái hiện lại chân dung “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” của Thúy Kiều và Thúy Vân, tác giả đã sư dụng bút pháp ước lệ tượng trưng, một thủ pháp quen thuộc và nồi bật trong thơ văn cổ.