Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

2. Các em viết đoạn văn, trích dần ý kiến theo hai cách: cách dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp:

1. Lời dẫn trực tiếp trong câu (a) và (b) là:

a)    “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi nh thế này à?”.

(Nam Cao - Lão Hạc)

b)    “Cái vườn là của con ta. Hồi còn mổ ma mẹ nó, mẹ nó thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mãi, mới đê ra năm mươi đồng bạc tậu. Hồi ấy, mọỉ thức còn rẻ cả.”

Xam Cao - Lão Hạc)

2. Các em viết đoạn văn, trích dần ý kiến theo hai cách: cách dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp:

Tham khảo đoạn văn sau:

a)   Cách dẫn trực tiếp:                                                                                  '

Tiếng Việt là thứ của cải vô cùng lâu đời và quý báu của dân tộ

Tiếng Việt giúp chúng ta diễn tá đầy đủ và sáu sắc những tư tưởng, tình cảm của mình. Mỗi một người Việt Nam chúng ta không ai không thấv được sự giàu đẹp, trong sáng trong tiếng nói của dân tộc mình. Nó luôn chứa đựng những giá trị, bản sắc tinh hoa cùa dân tộc qua hàng ngàc năm văn hiến. Ngày nay, tiếng Việt vần luôn phát triển theo sự phá triển của lịch sử dân tộc đế đáp ứng đầy đu moi nhu cầu của thời đại.. Để khẳng định những giá trị vô cùng quý báu của tiếng Việt, Giáo sư Đặng Thai Mai cũng đã nói: Người Việt Xam ngay nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. Chúng ta tự hào về tiếng Việt thì phải biết giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của nó, phải biếĩ phát huy nó theo một tầm cao mới của thời đại.

b)   Cách dẫn gián tiếp:

Như đoạn văn trên và điều chỉnh như sau:

... Để khẳng định những giá trị vô cùng quý báu của tiếng Việt, Giáo sư Đặng Thai Mai củng đã nói rằng người Việt Xam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiêng nói của mình...

3. Đoạn trích viết lại như sau:

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái tủi bàng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xính Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vủ Nương nhân đo củng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan rằng nhờ nói hộ v&i chàng Trương, nếu còn chút tình xưa nghĩa củ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đền thần chiếu xuống nước, Vũ Nương sẽ trở về.