Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 17. Lao động và việc làm - Cadasa Bài 17. Lao động và việc làm (Địa lý 12) | ÔN THI ĐỊA LÝ BÀI 17. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM - iDiaLy bai 17 lao dong va viec lam violet, vẽ biểu đồ bài 17 địa lí 12, bài 18 địa lí 12, trắc nghiệm địa lí 12 bài 17, bài tập địa lý 12 bài 17, nhận xét bảng 17.3 địa 12, soạn địa 12 bài 17, giáo án bài 17 địa lí 12

Về số lượng: Năm 2005, dân số hoạt động kinh tế của nước ta là 42,53 triệu người.

Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân đã thay đổi theo hướng công nghiệp hóa.

Những năm qua, nước ta đã tập trung giải quyết việc làm cho người lao động theo các hướng.