Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ví dụ: Việc phá rừng làm cho.

Ví dụ: Việc phá rừng làm cho quá trình bóc mòn ở đồi núi tăng; tạo thêm nhiều dạng địa hình mới (đê sông, đê biển, kênh rạch, hồ chứa nước,…)