Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hàm số - Toán lớp 7 - loigiaihay Toán lớp 7, để học tốt toán đầy đủ bài tập và lý thuyết - Loigiaihay Đại số lớp 7 - Bài giảng 5. Hàm số - YouTube luyện tập hàm số lớp 7, lý thuyết hàm số lớp 7, chuyên đề hàm số và đồ thị lớp 7, các bài toán nâng cao về hàm số lớp 7, bài tập hàm số lớp 7, toán 7 bài 6 mặt phẳng tọa độ, giải bài tập hàm số lớp 7, hàm số lớp 7 nâng cao

1. Khái niệm.Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số.

Bài 24. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Bài 26. Cho hàm số y = 5x - 1

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá tương ứng của chúng là:

Cho hàm số: Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Cho hàm số y= 2/3x. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: