Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Bài 14 : Giao thông vận tải và bưu điện viễn thông | Học trực tuyến Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - Loigiaihay loại hình giao thông vận tải nào quan trọng nhất vì sao, vì sao đường bộ có vai trò quan trọng nhất, các loại hình giao thông vận tải ở việt nam, giải bài tập địa lý 9 bài 14, địa lý lớp 5 bài 14 giao thông vận tải, dựa vào hình 14.1 hãy kể tên các tuyến đường sắt chính, trong các loại hình giao thông ở nước ta loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây, loại hình vận tải nào có khối lượng vận chuyển lớn nhất

a) Có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa là loại hình vận tải đường bộ, vì:

Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Inte et tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?