Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta - Cadasa Địa lí dân cư - 123doc Chương Địa lí dân cư, trắc nghiệm địa lý lớp 12, có đáp án và lời giải chuyên đề địa lí dân cư, địa lí dân cư lớp 10, đặc điểm dân cư việt nam, địa lí dân cư lớp 9, địa lý 12 bài 17, trình bày đặc điểm dân số nước ta, đặc điểm dân số nước ta địa 9, trình bày đặc điểm dân cư nước ta

Tỉ suất gia tăng dân số qua các thời kì không ổn định.

Sự phân bố dân cư không hợp lí đã dẫn đến.

Phân bố dân cư chưa hợp lí giữa đồng bằng với trung du và miền núi.

Về số lượng: Năm 2005, dân số hoạt động kinh tế của nước ta là 42,53 triệu người.

Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân đã thay đổi theo hướng công nghiệp hóa.

Những năm qua, nước ta đã tập trung giải quyết việc làm cho người lao động theo các hướng.