Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - loigiaihay Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam (Địa lý 9) | ÔN THI ĐỊA LÝ Cộng Đồng Các Dân Tộc Việt Nam - Trang chủ | Facebook địa lí 9 bài 1 câu hỏi và bài tập, dân tộc kinh, bài 2 dân số và gia tăng dân số, địa 9 bài 1, 54 dân tộc việt nam, địa lí 9 bài 1 violet, soạn địa lí 9 bài 2, soạn địa 9 bài 1 cộng đồng các dân tộc việt nam

Một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người:

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào?

Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta.

Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em.

Bài học xem nhiều