Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào ?

Khi sử dụng và sửa chữa điện cần sử dụng những nguyên tắc an toàn gì ?

Hãy điền những hành động đúng(Đ) hay sai (S) vào ô trống sau đây :

Mô tả cấu tạo bút thử điện ?

Tại sao khi sử dụng bút thử điện ,bắt buộc để tay vào kẹp kim loại ở nắp bút ?

Khi thấy nan nhân bị tai nạn điện cần phải làm gì :