Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ?

Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động ?

Cho biết phạm vi ứng dụng của các bộ truyền động ?

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng ,đĩa líp có 20 răng .Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn ?

Nêu cấu tạo ,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay- con trượt ?

Nêu những điểm giống và khác nhau của cơ cấu tay quay-con trượt .Bánh răng -thanh răng ?

Trình bày cấu tạo ,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay - thanh lắc ?

Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của các cơ cấu trên trong đồ dùng gia đình ?

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ truyền và biến đổi chuyển động :

Khi pit tông ở điểm cao nhất và thấp nhất ,vị trí của thanh truyền và tay quay như thế nào ?