Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cấp số nhân lùi vô hạn là cấp số nhân vô hạn có công bội q thỏa mãn |q|

Giới hạn hữu hạn, giới hạn vô cực, các giới hạn đặc biệt.

Có 1 kg chất phóng xạ độc hại.

Chứng minh rằng lim ...

Tìm giới hạn sau:

Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1.

Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Tính các giới hạn sau:

Tính các giới hạn: