Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.

Tìm hiểu quá trình thiết kế một sản phẩm đơn giản được sản xuất ở địa phương.

Ở mỗi giai đoạn thiết kế thường dùng loại bản vẽ nào?

Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.

Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào ? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy ?

Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?

Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?

Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?

Đọc và phân tích bản vẽ để hiểu rõ hình dáng, kích thước, công dụng của chi tiết.