Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương II. Cảm Ứng - loigiaihay Đề kiểm tra thuộc Chương II. Cảm ứng - Chương trình Sinh học 11 BT trắc nghiệm chương II. Cảm ứng - 123doc câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 chương 2 có đáp án, đề kiểm tra 1 tiết sinh học 11 học kì 2, trắc nghiệm sinh học 11 chương 2 cảm ứng, bài 23 sinh học 11, sơ đồ tư duy sinh học 11 chương 2, phản xạ là gì, trắc nghiệm sinh học 11 học kì 2 có đáp án

- Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích. - Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.

- Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

- Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển. - Động vật đơn bào phản ứng lại kích thích bằng chuyển động cơ thể hoặc co rút của chất nguyên sinh. - Ở động vật có tổ chức hệ thần kinh, các hình thức cảm ứng là các phản xạ. - Động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể. - Động vật cây hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có hệ thống hạch thần kinh nằm dọc theo

- Hệ thần kinh ống được tạo thành từ số lượng rất lớn tế bào thần kinh. - Các bộ phận của hệ thần kinh ống có chức năng khác nhau. Đặc biệt, não bộ phát triển mạnh và là bộ phận cao cấp nhất tiếp nhận và xử lí hầu hết thông tin đưa từ bên ngoài vào, quyết định mức độ và cách phản ứng. - Các phản xạ ở động vật có hệ thần kinh ống là các phản xạ có điều kiện và không điều kiện. Số lượng các phản xạ rất lớn. Đặc biệt, số lượng phản xạ có điều kiện ngày càng tăng. Nhờ đó, động vật thích nghi t

-Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng tế bào tích điện âm so với phía ngoài màng tích điện dương.

Câu 1. Cảm ứng thực vật là gì ? Câu 2. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,... là hướng động kiểu gì? Câu 3. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây? Câu 4. Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật ?

Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì? Câu 2. Cơ quan nào của hoa có ứng sinh trưởng? Câu 3. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trường nào? Câu 4. Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng? Câu 5. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật?

Câu 1. Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng? Câu 2. Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao ?Câu 3. Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

Câu 1. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.Câu 2. Khi bị kích thích, phản ứng của động vật có hệ thần kinh ống có gì khác với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? Cho ví dụ minh họa.Câu 3. Cho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh hình ống.

Câu 1. Điện thế nghỉ là gì ? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào? Câu 2. Đánh dấu X vào ô □ cho vị trả lời đúng về điện thế nghỉ?

Bài học xem nhiều

Hướng động

Hướng động

  • 17-06-2017
  • 1057
Hô hấp ở thực vật

Hô hấp ở thực vật

  • 17-06-2017
  • 1017
Ứng động

Ứng động

  • 17-06-2017
  • 961