Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ?

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong công việc gì ?

Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ?

Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?

Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ?

Đọc Bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt cần :

Ren dùng để làm gì ?

Kể một số chi tiết có ren mà em biết ?

Quy ước về ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào ?

Nêu cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren ?