Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?

Tập vẽ các loại đường nét (vẽ lại hình 1.5)

Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật?

Tập kẻ chữ tên trường, lớp (viết theo kiểu chữ ở hình 1.4)

Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng.

Khi ghi kích thước cần thể hiện chữ số, đường gióng và đường kích thước như thế nào?

Trình bày nội dung phương pháp góc chiếu thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).

So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.