Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1 SGK.

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Xin-ga-po (vĩ độ 1°B) và nhận xét:

Quan sát ảnh và hình vẽ lát cắt rừng rậm xanh quanh năm, cho biết: Rừng có mấy tầng chính? Tại sao rừng ở đây có nhiều tầng?

Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào ? Nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Bài 2. Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì ?

Bài 3. Qua đoạn văn dưới đây, nêu một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm :

Bài 4. Trong ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, biểu đồ nào phù hợp với ảnh chụp cảnh rừng kèm theo? Giải thích vì sao em chọn biểu đồ đó?

Bài 1. Cho biết đặc điểm của khí hậu nhiệt đới.

Bài 2. Tại sao đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng?