Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Căn cứ vào tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.

Cách mạng tháng Hai đã thực hiện được nhiệm vụ.

Tháng 2-1917 (theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga.

Ngay trong đêm 25-10-1917 (7-11-1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc ở Điện Xmô-nưi.

Chính sách kinh tế tạm thời của Nhà nước Xô Viết trong thời kì nước ngoài can thiệp vũ trang và Nội chiến (1918 - 20).

Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga.

Cuộc Cách mạng tháng 2 - 1917 (theo lịch Nga) là của một cuộc cách mạng tư sản.

Tìm hiểu bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga.

Tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các dân tộc thuộc Nga.

Lịch sử lớp 11 - Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)