Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal:

Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal: 

Trả lời:

( 1 +z) *(x +y/z)/(a-1/(1 +x*x *x))