Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện ?

Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện ? 

Hướng dẫn trả lời

 Đặc điểm là: mỗi hình chiếu thể hiện được 2 trong 3 kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao