Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em có biết thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra không?

Em có biết thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra không?

Trả lời:

Thiết bị vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra chính là môđem. Nó là thiết bị vào khi nó nhận thông tin dữ liệu trên mạng Internet vào trong máy tính, còn nó là thiết bị ra khi nó truyền dữ liệu trong máy tính lên trên mạng Internet.

Màn hình cảm ứng có thể hiển thị một hệ thống danh mục (chức năng của thiết bị ra) ngoài ra còn cho phép nhập dữ liệu khi con người dùng tay trỏ vào danh mục được hiển thị trên màn hình (chức năng ra của thiết bị vào),...