Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

-         Truyện thần thoại Thần Trụ trời.

-         “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời”. (Khổng tử)

Gợi ý trả lời:

-         Truyện thần thoại "Thần Trụ trời":

+ Yếu tố duy vật: đất đá, cột chống trời, cách làm cột,...

+ Yếu tố duy tâm: thần linh (thần Trụ trời)

-         "Sống chết có mệnh, giàu sang do trời."

+ Yếu tố duy vật: sống, chết, giàu, sang.

+ Yếu tố duy tâm: mệnh, trời