Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì ?

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì ? 

Hướng dẫn trả lời 

Bản vẽ kỉ thuật là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm

Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và kí hiệu theo qui ước thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ

-Bản vẽ kĩ thuật dùng để chế tạo ra sản phẩm đúng với thiết kế.