Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính tiêu thụ điện năng của gia đình em tròn một tháng (Coi điện năng tiêu thụ của các ngày như nhau )

Tính tiêu thụ điện năng của gia đình em tròn một tháng (Coi điện năng tiêu thụ của các ngày như nhau ) 

Hướng dẫn trả lời

Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong 1 ngày:

Áp dụng công thức: A = Pt

+ Đèn compac huỳnh quang: A1 = 25 x 2 x 3 = 150 Wh

+ Ti vi : A2 = 110 x 1 x 5 = 550 Wh

+ Nồi cơm điện : A3 = 630 x 1 x 2 = 1260 Wh

+ Tủ lạnh : A4 = 110 x 24 = 2640 Wh 9b.

Điện năng tiêu thụ trong một tháng 28 ngày là:

A = (A1 + A2 + A3 + A4 ) x 28 = (150 + 550 + 1260 + 2640 ) x 28 = 128 800 Wh = 128,8 kWh.

Số tiền mà gia đình phải chi trả cho nhu cầu sử dụng điện là: (100 x 1418) + (28,8 x 1622 ) = 188 513 đồng