Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể tên một số bản vẽ thường dùng và công dụng của chúng ?

Kể tên một số bản vẽ thường dùng và công dụng của chúng ? 

Hướng ẫn trả lời

Bản vẽ ống lót,bản vẽ vòng đai bản vẽ côn có ren,bản vẽ lắp bộ ròng rọc,bản vẽ nhà .

Bản vẽ chi tiết , gồm có hình vẽ của chi tiết máy và những số liệu cấn thiết để chế tạo và kiểm tra

Bản vẽ lắp , diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm 

Bản vẽ nhà dùng để thiết kế, thi công xây dựng ngôi nhà.