Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống ?

Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống ? 

Hướng dẫn trả lời 

Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo năng suất cao .

Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn .

- Nhờ có cơ khí, tầm nhìn của con người được mở rộng, chinh phục được thiên nhiên.