Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Tài liệu Công Thức Tính điện Trở Của Dây Dẫn chọn lọc - TaiLieu g giải bài tập vật lý 9 bài 12, bài 11.2 sbt vật lý 9, bài 11 bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn, vật lý bài 11 lớp 6, bài 11.3 sbt vật lý 9, công thức tính điện trở lớp 9, giải bài tập vật lý 9 bài 11 sgk, công thức tính điện trở suất

Bài 1. Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220v. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Bài 2. Một bóng đèn khi sáng hơn binh thường có điện trở R1 = 7,5Ω và cường độ

Bài 3. Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R1 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây

Bài học xem nhiều