Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4 m có tiết diện tròn,...

C4. Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4 m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 mm (lấy π = 3,14).

Hướng dẫn.

Ta có R = \(p.\frac{l}{S}\) = 1,7.10-8.= \(\frac{4}{3,14.(0,5.10^{-3})^{2}}=\frac{1,7.4.10^{-8}}{3,14.0,5.0,5.10^{-6}}\) = 0,087 Ω.