Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 9 - Thư viện Bài giảng điện tử - Violet Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu ... - Bài Giảng Mẫu c chứng minh con người là chủ thể của lịch sử, con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình, giải bài tập giáo dục công dân 10 bài 9, con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội, ví dụ con người là mục tiêu phát triển của xã hội, vì sao nói con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội cho ví dụ, chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của con người, gdcd 10 bài 9 tiết 2

Em hãy cho biết: Vì sao nói con người là chủ thể của lịch sử?

Hăng-ri Đuy-năng (1828 – 1910) là nhà nghiên cứu văn học người Thụy Sĩ. Năm 31 tuổi, ông được chứng kiến cảnh khoảng 40 ngàn người vừa chết

Hãy điều tra thực tế ở địa phương em về việc thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta vì mục tiêu phát triển toàn diện con người

Dựa vào kiến thức con người là chủ thể của lịch sử, em có thể nói với họ điều gì?