Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác cảu các góc A, B, C, D

64. Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác cảu các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hình 91. Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật.

           

Bài giải:

  ∆DEC có  = 900

Nên  = 900

Tương tự = 900 , = 900

Tứ giác EFGH có ba góc vuông nên là hình chữ nhật.