Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu ..

6. Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết.

Hướng dẫn giải:

Liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết:

– Trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị.

– Trong mạng tinh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa các phân tử.

– Trong mạng tinh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu.

a