Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4,5: Lai hai cặp tính trạng - loigiaihay Bài 4 : Lai Hai Cặp Tính Trạng |authorSTREAM BÀI 4. LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG | SINH HỌC 9 lai hai cặp tính trạng tiếp theo, lai một cặp tính trạng tiếp theo, bài tập lai hai cặp tính trạng, sơ đồ lai 2 cặp tính trạng, sinh học 9 bài 6, giai bai tap lai hai cap tinh trang, lai hai cặp tính trạng là gì, các dạng bài tập lai 2 cặp tính trạng

Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu vàng, và trơn.

Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lai các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp

Quy luật phân li độc lập đã chỉ ra một trong những nguyên nhân làm xuất hiện những biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở các loài sinh vật giao phối. Loại biến dị này là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đôi với chọn giống và tiến hoá.

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm sự phân li của các cặp tính trạng

Quan sát hình 4 và điền nội dung vào bảng 4

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của minh di truyền độc lập với nhau?

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

3.Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá ? Tại sao ở các loài sinh sàn giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính ?

1.Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình nhu thê nào? 2.Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.