Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một hợp chất có phân tử ...

3. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42).

Hướng dẫn giải :

a) \(\frac{ Hc}{H_{2}}=\frac{2X+O}{2}\) = 31  => Phân tử khối của hợp chất = 62 đvC.

b) Ta có : 2X  + O  = 62  => X = 23 đvC.

vậy X là nguyên tố natri (23)

Kí hiệu hóa học là Na.