Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 14. Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật - Công nghệ 11 - Ngu·ªn Trang Nhung Công nghệ lớp 11 Bài 14 Ôn tập vẽ kĩ thuật - YouTube Bài 14. Ôn tập phần - Vẽ kĩ thuật - Thư Viện Giáo Án trả lời câu hỏi bài 14 công nghệ 11, giai bai tap cong nghe 11 bai 14, trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật, giải công nghệ 11 bài 14, câu hỏi ôn tập bài 14 công nghệ 11, giải bài tập công nghệ 11 bài 14, trả lời câu hỏi ôn tập bài 14 công nghệ 11, thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc ?

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?

Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?

Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?

Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?