Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc - 123doc b bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiết 2, bài 14 gdcd 10 tiết 2, giáo án bài 14 gdcd 10, công dân 10 bài 14 tiết 2, giải bài tập giáo dục công dân 10 bài 14, bài 14 công dân 10 violet, công dân 10 bài 15, gdcd 10 bài 14 violet

Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Xử lí tình huống: a.Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn cho con đi nên đã bàn nhau tìm cách xin cho anh ở lại. Theo em, Hùng nên làm gì khi biết ý định của bố mẹ? Vì sao?

Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em, của thanh niên ở địa phương em.

Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em