Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

12. Bánh xe đạp có đường kinh 0,66m. Xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc

12. Bánh xe đạp có đường kinh 0,66m. Xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc 12km/h. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm trên vành bánh đối với người ngồi trên xe.

Trả lời:

v = 3,3 m/s

Chu vi bánh xe : 2π.0,66πC = 2π.R = 0,66π

Số vòng quay của xe: 3,30,66πf = 3,30,66π (vòng /s)

ω=f.2π=10rad/s⇒ω=f.2π=10rad/s