Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

GDCD bái 12 - Wattpad Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường | Học trực tuyến Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - Loigiaihay giáo án bài 12 – chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, giải bài tập gdcd 11 bài 12, mục tiêu cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên môi trường như thế nào, giáo án bài 12 gdcd 11, công dân 11 bài 12, trách nhiệm của học sinh đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, soạn bài 12 gdcd 11

Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.

Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người.

Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?

Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.