Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm | Học trực tuyến Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Loigiaihay Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm by Anh Son ... - Prezi em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm, giải bài tập giáo dục công dân 11 bài 11, mục tiêu và phương hướng của chính sách dân số, trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số, trách nhiệm của học sinh đối với chính sách dân số, chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay, công dân 11 bài 12

Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ở địa phương em và so sánh với mật độ dân số trung bình của cả nước.

Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ.

Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.

Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?