Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người Giải bài tập Bài 16 trang 46 SGK GDCD lớp 8 - Loigiaihay g giải bài tập quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, bài tập về quyền sở hữu tài sản, vì sao phải tôn trọng tài sản của người khác, trả lời gợi ý gdcd 8 bài 16, giáo dục công dân 8 bài 17, gdcd 8 bài 16 violet, nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, giải bài tập sgk gdcd 8 bài 17

Bình cổ ông An tìm được không thuộc về ông An mà thuộc về nhà nước, là tài sản của nhà nước.

Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm