Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ý nghĩa câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

Câu hỏi. Ý nghĩa câu chuyện:

(Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa: bênh vực kẻ yếu đuối, đạp đổ những áp bức, bất công trong cuộc sống.)