Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?

Gợi ý:

Cần tập trung làm rõ chế độ phong kiến Trung Quốc ra đời sớm so với các quốc gia khác trên thế giới (khoảng thế kỉ III TCN), tồn tại kéo dài đến đầu thế kỉ XX.